Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
multitude spousta
multitudes spousty
multitudinous nesčetný
multiuser víceuživatelský
multivalent mnohoznačný
multivalent vícemocný
multivalent víceznačný
multivalued mnohoznačný
multivariate s množstvím proměnných
multivitamin multivitamín
multiway mnohosměrný
mum máma
mum mamka
mumble mumlat
mumble-the-peg hra s nožem
mumbled nesrozumitelně vyslovený
mumbler mumlání
mumbles mumlá
mumbletypeg hra s nožem
mumbling mumlání
mumblings mumlání
mumbo jumbo zbytečně složitá věc
mumbo-jumbo zbytečně složitá věc
mumbo-jumbo hantýrka
Mumford Mumford
mummer maškara
mummery šaškárna
mummies mumie
mummification mumifikace
mummify mumifikovat
mummy mumie
mummy maminka
mumps příušnice
mums matky
munch přežvykovat
munch žvýkat
munch jíst s potěšením
munched žvýkaný
muncher hlasitě žvýkající osoba
munching žvýkání
Muncie Muncie
mundane pozemský
mundane světský
mundanely pozemsky
Mundt Mundt
mung bean mungo
Munich Mnichov
municipal městský
municipal komunální
municipal obecní
municipal bond městský dluhopis
municipal council zastupitelstvo
municipal council magistrát
municipal sanitation komunální hygiena
municipalities obce
municipality městský úřad
municipality magistrát
municipality obec
municipally městsky
munificence štědrost
munificent štědrý
munificently štědře
munition munice
munitions munice
Munroe Munroe
Munsey Munsey
Munson Munson
Munster Munster
muon mezon
mural nástěnný
mural nástěnná malba
mural painting nástěnná malba
muralist malíř nástěnných maleb
Murcia Murcia
murder zavraždit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy