Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
must musit
must musí
must muset
mustache knírek
mustache knír
mustached s knírem
mustaches kníry
mustachio knír
mustang mustang
mustard hořčicový
mustard hořčice
mustard gas yperit
muster vzor
muster shromáždit
muster shromáždění
muster sebrat
muster nahromadění
mustily zatuchle
mustiness zatuchlost
mustn t nesmí
mustn´t nesmět
musty plesnivý
musty zatuchlý
mutability proměnlivost
mutable nestálý
mutable proměnlivý
mutableness proměnlivost
mutably nestále
mutagen mutagen
mutagenic mutagenní
mutagenic agent mutagenní látka
mutant zrůda
mutant mutant
mutants mutanti
mutate mutovat
mutated mutovaný
mutates mutuje
mutating mutující
mutation mutace
mutational mutační
mutations mutace
mutative proměnný
mutative mutační
mute neozvučený
mute ztlumit
mute němý
muted ztlumený
mutely ztlumeně
muteness odmítnutí mluvit
mutilate zmrzačit
mutilated zmrzačený
mutilates mrzačí
mutilating mrzačící
mutilation zmrzačení
mutilator ten kdo mrzačí
mutineer vzbouřenec
muting potlačení
mutinies vzpoury
mutinous vzpurný
mutinous bouřící se
mutinously vzpurně
mutiny vzpoura
mutism mutismus
mutt psisko
mutter zamručet
mutter mumlat
mutter mručet
mutter brumlat
mutter brblat
muttered vyslovený nesrozumitelně
mutterer bručoun
mutterers bručouni
muttering mumlání
muttering mručení
mutters mručení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy