Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
mutton skopový
mutton skopové
muttonchops licousy
mutual oboustraný
mutual společný
mutual oboustranný
mutual vzájemný
mutual fund vzájemný fond
mutual impedance vzájemná impedance
mutual interdependence vzájemná závislost
mutual savings bank vzájemná záložna
mutualist mutualista
mutuality vzájemnost
mutually navzájem
mutually vzájemně
mutually exclusive vzájemně se vylučující
mututinal ranní
muumuu volný ženský oděv
muzak hudební kulisa
muzhik mužik
muzjik mužik
muzzle náhubek
muzzles čenichy
muzzy otupělý
muzzy nejasný
MW Microwave
mwah citoslovce líbání
MWTP maximální ochota platit
my
my
my moji
my můj
my mou
my moje
my
my goodness bože
my old girl stará
myalgia svalová bolest
myalgia myalgie
Myanmar Barma
myasthenia svalová slabost
mycelium mycelium
mycelium podhoubí
mycologist mykolog
mycology mykologie
mycolytic bacterium mykolytická bakterie
mycoplasma mykoplazma
mycosis mykóza
myelencephalon myelencefalon
myelin tuk kolem nervového vlákna
myelin myelin
myelitis zánět míchy
myeloblast myeloblast
myeloid myeloidní
myeloma myelom
myelomeningocele myelomeningokéla
Myers Myers
Mylar Mylar
myna druh asijského špačka
mynah druh asijského špačka
MYOB Mind Your Own Business
myocardial myokardiální
myocardium myokard
myoglobin myoglobin
myology myologie
myonecrosis myonekróza
myopia krátkozrakost
myopia myopie
myopic krátkozraký
myopically krátkozrace
myosin myozin
myosis myóza
myotonia myotonie
Myra Myra
myriad myriáda

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy