Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
myriad nesčetný
myriapod stonožka
myringectomy myringektomie
myrmidon stoupenec
Myron Myron
myrrh myrha
myrtle myrta
myself mně
myself
myself sebe
myself
mysteries záhady
mysteries mystéria
mysterious tajuplný
mysterious záhadný
mysterious tajemný
mysteriously záhadně
mysteriousness záhadnost
mysteriousness tajuplnost
mystery tajemství
mystery záhada
mystic mystik
mystical mystický
mystically mysticky
mysticism mysticismus
mystics mystika
mystification mystifikace
mystified mystifikovaný
mystified mystifikoval
mystify zmást
mystifying matení
mystique mystika
myth báje
myth mýtus
myth mytologie
mythic mýtický
mythical mýticky
mythologic mytologický
mythological mytologický
mythologies mytologie
mythologist mytolog
mythologize mytologizovat
mythology mytologie
mythology bájesloví
mythology mythologie
myths mýty
myxobacterium myxobakterie
myxoedema myxedém
myxoma myxom
myxomatosis myxomatóza
myxospore myxospora
Na sodík
NA nelze aplikovat
NAAQO národní cíl kvality ovzduší
NAAQS národní standardy kvality ovzduší
nab sebrat
nab čapnout
nabla nabla
nabla operátor nabla
nablas nabla
nabob boháč z Orientu
Nabokov Nabokov
nacelle část letadla
nacho druh kukuřičné placky
nachos kukuřičné placky
nacreous perleťový
Nadia ženské křestní jméno
Nadine Nadine
nadir nadhlavník
nadir nadir
nae ne
NAFTA North American Free Trade Agreement
nag poník
nag závodní kůň
nag herka (kůň)

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy