Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
namby-pamby zženštilý
name jméno
name jmenovat
name název
name nazvat
name nazývat
name pojmenovat
name vyjmenovat
name označit
name pojem
name stanovit
name ustanovit
name pojmenování
name uvést
name rod
name reputace
name renomé
name brand obchodní značka
name day jmeniny
name day svátek
Name Server jmenný server
name tag jmenovka
name-calling nadávka
name-calling posměch
name-day svátek
name-day jmeniny
name-drop chlubit se
name-dropper ctižádostivý člověk
name-dropping vytahování se známými jmény
nameable pozoruhodný
named pojmenovaný
named jmenovaný
nameday svátek
namedrop žvanit o slavných
namedrop chlubit se
namedropping zmiňující slavné osobnosti
nameless bezejmenný
namelessly bezejmenně
namely totiž
nameplate štítek se jménem
namer jmenující osoba
namers jmenující osoby
names jména
namesake jmenovkyně
namesake jmenovec
namesakes jmenovci
Namibia Namibie
Namibian Namibijský
naming jmenování
Nan Nan
nance přihřátý
nance zženštilý
Nanchang město - Čína
Nancy Nancy
nancy teplouš
Nanette ženské křestní jméno
Nanjing město - Čína
nankeen nankin
nannies chůvy
nanny chůva
nanny goat samice kozy
nanoinstruction nanoinstrukce
nanoinstructions nanoinstrukce
nanometre nanometr
nanophthalmos nanoftalmus
nanoprogram nanoprogram
nanoprogramming nanoprogramování
nanosecond nanosekunda
nanoseconds nanosekundy
nanoseconds nanosekund
nanostore nanosklad
nanostores nanosklady
nanotechnology nanotechnologie
Nantucket okres v USA
Naomi Naomi

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy