Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
assassin úkladný vrah
assassin atentátník
assassin nájemný vrah
assassinate zavraždit
assassinate úkladně zavraždit
assassinated úkladně zavražděn
assassination atentát
assassination vražda
assassination úkladná vražda
assassinations úkladné vraždy
assassinator úkladný vrah
assassins nájemní vrazi
assault přepadnout
assault násilný útok
assault útočit
assault zaútočit
assault výpad
assault napadení
assault útok
assault útok
assault přepadení
assault napadení
assault and battery napadení a ublížení
assault rifle útočná puška
assaulted napaden
assaulting probíhající napadení
assay zkouška
assay ověření
assayer prubíř
assayer analytik
assemblage smontování
assemblage montování
assemblage kompletace
assemblage montáž
assemblages kompletace
assemble montovat
assemble sestavovat
assemble shromáždit (se)
assemble sestavit
assembled sestaven
assembler překladač
assembler kompilátor
assembler sestavovatel
assemblers montéři
assemblers sestavovatelé
assemblies shromáždění
assembling montážní
assembling sestavování
assembly sněm
assembly shromažďování
assembly montování
assembly soustředění
assembly montáž
assembly shromáždění
assembly hall aula
assembly line montážní linka
assembly line montážní pás
assemblyman montér
assent souhlas
assent schválit
assent souhlasit
assentient přizvukující
assert tvrdit
assert prohlašovat
assert uhájit
assert uplatňovat
assert prosazovat
assert oneself uplatňovat se
assert oneself uplatnit se
assert oneself drát se dopředu
asserted údajný
asserting uplatňující
assertion tvrzení
assertion uplatnění
assertion prosazení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy