Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
narrator vypravěč
narrow těsný
narrow zužovat
narrow zúžit
narrow úžit se
narrow úzký
narrow omezený
narrow down zúžit
narrow market úzký trh
narrow market omezený trh
narrow-minded úzkoprsý
narrow-minded zkostnatělý
narrow-minded s předsudky
narrow-minded netolerantní
narrow-minded malicherný
narrow-mindedly malicherně
narrow-mindedness malichernost
narrow-mindedness zkostnatělost
narrowed zúžený
narrower užší
narrowest nejužší
narrowing zužování
narrowing zúžení
narrowing úžící
narrowly těsně
narrowly úzce
narrowness úzkost
narrows zužuje se
narthex chrámová předsíň
narwhal narval
nary ani jeden
NASA Národní úřad pro letectví a vesmír
NASA DFRC NASA Dryden Flight Research Center
nasal nosový
nasal nosní
nasal cavity dutina nosní
nasality mluvení dutinou nosní
nasalization nazalizace
nasalize nazalizovat
nasalize mluvit dutinou nosní
nasally nosně
nascence počátek
nascency zrození
nascent vznikající
nascent počatý
nascent rodící se
Nash Nash
Nashville hl.m. - Tennessee v USA
NASIP Navy Airframe Structural Integrity Program
NASM National Air and Space (Warfare) Model
nasopharynx nosohltan
NASP National Aerospace Plane
Nassau hl.m. - Bahamy
Nassau okres v USA
nastier odpornější
nastiest nejodpornější
nastily odporně
nastiness odpornost
nastiness ošklivost
nasturtium řeřicha
nasty nechutný
nasty nepěkný
nasty sprostý
nasty ošklivý
nasty nepříjemný
nasty hnusný
nasty weather ošklivo
natal zrozený
natal vrozený
natal rodný
natal vztahující se k narození
Natalie Natalie
natality porodnost
natality natalita
natch tutovka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy