Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Nate Nate
nates hýždě
Nathan Nathan
Nathaniel Nathaniel
nation národ
national nacionální
national vlastenecký
national národní
national celostátní
national anthem státní hymna
national anthem národní hymna
nationalisation zestátnění
nationalise zestátnit
nationalise znárodit
nationalised znárodněný
nationalised zestátněný
nationalism vlastenectví
nationalism nacionalismus
nationalism nacionalizmus
nationalist nacionalista
nationalistic nacionalistický
nationalistically nacionalisticky
nationalists nacionalisté
nationalities národnosti
nationality státní příslušnost
nationality příslušnost
nationality státní občanství
nationality občanství
nationality národnost
nationalization znárodnění
nationalize znárodnit
nationalized zestátněný
nationalized znárodněný
nationalizes znárodňuje
nationalizing znárodňující
nationally národně
nationals občané
nationhood státnost
nationhood národovost
nationhood národnost
nationhood znaky národnosti
nations národy
nationwide celostátní
native domorodec
native domorodý
native rodný
native rodák
native přirozený
native rodilý
Native American rodilý Američan
native land vlast
native-born rodilý
natively rodně
natively domácky
natives domorodci
nativism nativismus
nativist nativista
nativity zrození
Nativity panenské zrození Páně
nativity narození
NATO Severoatlantická aliance
NATO NATO
NATOs Severoatlantické aliance
natron uhličitan sodný
natron natron
natter povídat
natter kecat
nattily elegantně
nattiness elegance
natty obratný
natural normální
natural přirozený
natural přírodní
natural air pollution source přírodní zdroj znečišťování ovzduší
natural area přírodní rezervace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy