Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nearly málem
nearness blízkost
nears blíží se
nearside strana spolujezdce
nearsighted krátkozraký
nearsightedly krátkozrace
nearsightedness krátkozrakost
neat čistý
neat upravený
neat úhledný
neat pěkný
neat hezký
neat elegantní
neaten zkrášlit
neater krásnější
neatest nejkrásnější
neath pod
neatly hezky
neatness elegance
neb čenich
neb hrot
neb zoban
neb čumák
neb zobák
nebbish nešťastný
Nebraska Nebraska
Nebraskan Nebrasský
Nebuchadnezzar Nebukadnesar
Nebuchadnezzar Nabuchodonozor
nebula mlhovina
nebulae mlhoviny
nebular mlhovinový
nebulizer rozprašovač
nebulosity mlhavost
nebulous mlhavý
nebulously mlhavě
nebulousness mlhavost
neccesity nutnost
necessaries nezbytnosti
necessarily nevyhnutelně
necessarily nezbytně
necessarily bezpodmínečně
necessarily nutně
necessary potřebný
necessary nutnost
necessary nezbytný
necessary nezbytnost
necessary nevyhnutelný
necessary třeba
necessary nutný
necessitate vynutit si
necessitated vynucovaný
necessitates vynucuje
necessitating vynucující
necessitation vynucování
necessities nutnosti
necessitous nezbytný
necessitous potřebný
necessity nezbytnost
necessity nutnost
necessity potřeba
neck zúžení
neck vaz
neck límec
neck krkovička
neck hrdlo
neck krček
neck krk
neck šíje
neck je
neckband obojek
necked mající krk
neckerchief šátek kolem krku
necking zúžení
necklace náhrdelník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy