Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
needling jehlování
needling šití
needn t nemusí
needs potřebuje
needs potřeby
needy potřebný
nefarious zločinný
nefarious hanebný
nefarious ohavný
nefariously ohavně
nefariousness ohavnost
negate negovat
negated negovaný
negated znegovaný
negates neguje
negating negující
negation zápor
negation negace
negations negace
negative zápor
negative negativ
negative odmítnout
negative vetovat
negative prohibitivní
negative zamítnout
negative zákazový
negative odmítavý
negative záporný
negative negativní
negative income tax záporná daň z příjmu
negatively negativně
negativeness negativita
negatives odmítnutí
negativism negativismus
negativist negativista
negativity negativita
negator negovatel
negators negátoři
negatron negatron
neglect zanedbávání
neglect zanedbanost
neglect zanedbání
neglect opominout
neglect nedbat
neglect zanedbávat
neglect zanedbat
neglect opomenout
neglected zanedbaný
neglectful zanedbávající
neglectful nedbalý
neglectfully nedbale
neglectfulness nedbalost
neglecting zanedbání
neglects zanedbává
neglige negližé
neglige nekližé
negligee negližé
negligence zanedbání
negligence ledabylost
negligence nedbalost
negligent ledabylý
negligent nedbalý
negligently ledabyle
negligibility zanedbatelnost
negligibility bezvýznamnost
negligible bezvýznamný
negligible nepatrný
negligible zanedbatelný
negligibly zanedbatelně
negotiability přijatelnost
negotiability směnitelnost
negotiable schůdný
negotiable zpeněžitelný
negotiable proplatitelný
negotiable obchodovatelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy