Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
negotiable vyřešitelný
negotiant zprostředkovatel
negotiate sjednávat
negotiate dohodnout
negotiate inkasovat
negotiate projednat
negotiate ujednat
negotiate vyjednat
negotiate jednat
negotiate sjednat
negotiate dojednat
negotiate vyjednávat
negotiated vyjednával
negotiated vyjednaný
negotiates vyjednává
negotiating vyjednávací
negotiating vyjednávající
negotiation převod
negotiation sjednávání
negotiation smlouvání
negotiation vyjednávání
negotiation jednání
negotiations vyjednávání
negotiator vyjednavač
negress černoška
negritude černošství
negro černošština
Negro černošský
Negro černoch
Negro Negro
Negroes černoši
Negroid negroidní
Nehru Nehru
neigh ržát
neighbor soused
neighbor sousedka
neighborhood sousedství
neighborhood okolí
neighborhoods sousedství
neighboring sousedící
neighborliness přátelství
neighborliness dobrý sousedský vztah
neighborly sousedsky
neighbors sousedé
neighbour soused
neighbour sousedka
neighbourhood sousedství
neighbourhood okolí
neighbourhood čtvrť
neighbourhoods sousedství
neighbouring vedlejší
neighbouring sousední
neighbourliness sousedství
neighbourliness přívětivost
neighbourliness přátelskost
neighbourly sousedský
neighbourly přívětivý
neighbours sousedé
Neil Neil
neither žádný
neither ani ten ani onen
neither ani
neither ani jeden
neither fish nor fowl ani ryba ani rak
neither... nor ani... ani
nekrophagy touha pojídat mrtvoly
nekton nekton
Nell Helenka
Nell Nell
Nellie ženské křestní jméno
Nelly Helenka
Nelsen Nelsen
nematocide nematocid
nematode háďátko
nematode hlíst

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy