Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ablution umývání
ably dovedně
abnegate zříct se
abnegate vzdát se
abnegate a right vzdát se práva
abnegation zřeknutí se
abnormal výjimečný
abnormal nezvyklý
abnormal abnormální
abnormal psychology psychopatologie
abnormalities odchylky
abnormality nenormálnost
abnormality abnormálnost
abnormality abnormalita
abnormality odchylka
abnormality vada
abnormality nepravidelnost
abnormally abnormálně
abnormity abnormalita
abo domorodec
aboard na palubě
aboard naloděn
aboard na palubu
aboard ve vlaku
aboard v autobusu
abode bydliště
abohm absolutní ohm
abolish odstranit
abolish anulovat
abolish zrušit
abolish measures odstranit opatření
abolish slavery zrušit otroctví
abolished zrušený
abolishing rušení
abolishment zrušení
abolition zrušení
abolitionist abolicionista
abominable odporný
abominable hnusný
abominable ohavný
abominably ohavně
abominably odporně
abominate ošklivit si
abominate hnusit
abominate děsit se
abomination sprostota
abomination ohavnost
abomination hnus
aboriginal prapůvodní
aboriginal domorodý
Aborigine původní Australan
aborigine domorodec
aborigines domorodci
aborning při zrození
aborning při porodu
aborning rodící se
abort přerušit
abort zrušit
abort zmařit
abort překazit
abort selhat
abort potratit
abort nezdařit se
aborted zrušený
aborticide zabití plodu
aborting rušení
abortion přerušení
abortion interrupce
abortion interupční
abortion potrat
abortionist doktor provádějící potrat
abortions potraty
abortive attempt nezdařený pokus
abortive birth předčasný porod
aborts ruší

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy