Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
assertions prohlašování
assertions uplatnění
assertive rozhodný
assertive průbojný
assertive asertivní
assertive energický
assertively asertivně
assertiveness rozhodnost
assertiveness asertivita
asserts uplatňuje
asserts prohlašuje
asses osli
assesment stanovení
assesment vyměření
assesment ohodnocení
assesment určení
assesment zdanění
assess zhodnotit
assess stanovit
assess ohodnotit
assess posoudit
assess odhadnout
assess vyměřit
assess ocenit
assess a tax stanovit
assess a tax vyměřit daň
assessable zdanitelný
assessable posouditelný
assessable ohodnotitelný
assessed odhadnutý
assessed ohodnocený
assesses odhaduje
assessing zhodnocování
assessing hodnotící
assessing ohodnocující
assessment zhodnocení
assessment odhad
assessment poplatek
assessment ocenění
assessment ohodnocení
assessment hodnocení
assessments posudky
assessments odhady
assessor odhadce
assessors likvidátoři
assessors odhadci
asset výhoda
asset klad
asset majetek
asset majetková hodnota
asset jmění
asset aktivum
asset aktivní položka
asset aktiva
asset užitečná věc
asset přínos
asset prospěšná věc
assets majetek
assets aktiva
asseverate prohlašovat
asseveration prohlášení
asshole zmrd
asshole debil
asshole svině
asshole kretén
asshole hajzl
asshole pitomec
asshole gauner
assholes idioti
assiduity pracovitost
assiduity horlivost
assiduity vytrvalost
assiduous vytrvalý
assiduous pilný
assiduous neúnavný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy