Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
netball hra podobná košíkové
nether dolní
Netherlander Nizozemec
Netherlander Holanďan
Netherlands Nizozemsko
Netherlands Nizozemí
Netherlands Holandsko
Netherlands Antilles Holandské Antily
nethermost nejspodnější
netherworld svět mrtvých
netiquette pravidla slušného chování na internetu
netiquette síťová etika
nets sítě
nett netto
netted síťovitý
netting pletivo
netting čisté bilancování
netting síťovina
netting síťování
netting síťka
nettle žahat
nettle dráždit
nettle pálit
nettle kopřiva
nettle léčit kopřivami
nettled podrážděný
nettlesome dráždící
nettlesome nepříjemný
network systém
network síťový
network síť
network centric warfare sítí vedený boj
network enabled capabilities sítí aktivované schopnosti
network enabled capabilities síťové schopnosti
networked zasíťovaný
networking síťování
networks sítě
Neumann Neumann
Neumann Neumann
neural nervový
neuralgia neuralgie
neuralgic neuralgický
neurally nervově
neurasthenia neurastenie
neurasthenic neurastenický
neurine neurin
neuritis neuritida
neuritis zánět nervů
neurobiology neurobiologie
neurogenesis neurogeneze
neuroglia neuroglie
neurological neurologický
neurologically neurologicky
neurologist neurolog
neurologists neurologové
neurology neurologie
neuroma neurom
neuron neuron
neuronal neuronový
neurone neuron
neurons neurony
neuropathy neuropatie
neurophysiological neurofyziologický
neurophysiology neurofyziologie
neuroplasty neuroplastika
neuroscience vědy zkoumající neurony
neuroses neurózy
neurosis neuróza
neurosurgeon neurochirurg
neurosurgery neurochirurgie
neurosyphilis neurosyfilis
neurotic neurotik
neurotic neurotický
neurotically neuroticky
neurotransmitter nervový mediátor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy