Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
neuston neuston
neuter středního rodu
neuter vykleštit
neuter vykastrovat
neuter kastrovat
neuter střední
neutered vykastrovaný
neutral neutrální
neutral neutrál
neutral spirits ethylalkohol
neutralisation neutralizace
neutralise neutralizovat
neutralise kompenzovat
neutralised neutralizovaný
neutralised neutralizoval
neutralised kompenzoval
neutraliser neutralizátor
neutralising neutralizující
neutralism neutralizmus
neutralist neutralista
neutralities neutrality
neutrality neutralita
neutrality nestrannost
neutralization neutralizování
neutralization zneutralizování
neutralization neutralizace
neutralize vyvažovat
neutralize neutralizovat
neutralize zneutralizovat
neutralize kompenzovat
neutralized neutralizovaný
neutralizer neutralizér
neutralizing neutralizování
neutrally neutrálně
neutrino neutrino
neutrinos neutrina
neutron neutron
neutron bomb neutronová bomba
neutron star neutronová hvězda
neutrons neutrony
Nev Nev
Neva ženské křestní jméno
Nevada Nevada
Nevadan Nevaďan
Nevadian nevadský
never nikdy
never mind to nevadí
never say never nikdy neříkej nikdy
never-ending nekonečný
never-never land snová země
neverending nekonečný
nevermind nevadí
nevermore už nikdy
nevermore nikdy více
nevertheless přesto
nevertheless avšak
nevertheless přece jenom
nevertheless nicméně
nevi mateřská znaménka
Nevins Nevins
Nevis Nevis
nevus mateřské znaménko
NEW čistý ekonomický blahobyt
new nedávný
new čerstvý
new nově
new nový
New Age Nový věk
new blood nová krev
new building novostavba
New Caledonia Nová Kaledonie
New Deal Nový úděl
New Delhi hl.m. - Indie
New Delhi Nové Dillí
New England Nová Anglie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy