Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Newman Newman
newness novost
Newport Newport
Newport News město - Spojené státy americké
news zpravodajství
news novina
news zprávy
news zpráva
news novinky
news novinka
news agency zpravodajská agentura
news bulletin informační bulletin
news conference brífink
news conference tisková konference
news release tisková zpráva
news-stand novinový stánek
newsagent trafikant
newsagent trafika
newsagent s prodejna novin
newsagents trafikanti
newsboy kamelot
newscast zpravodajství
newscast zprávy
newscaster hlasatel
newsdealer stánkový prodejce
newsdealers trafiky
newsflash důležitá zpráva
newsflashes důležité zprávy
newsgirl kamelotka
newsgroup diskusní skupina
newsless neinformovaný
newsletter e-mail s novinkami
newsletter leták
newsletter zpravodaj
newsletters letáky
newsman novinář
newsmen novináři
newsmonger klepna
newspaper novinový
newspaper noviny
newspapering novinářství
newspaperman novinář
newspaperman reportér
newspapermen reportéři
newspapermen novináři
newspapers noviny
newspaperwoman novinářka
newspaperwoman reportérka
newsprint novinový papír
newsreader hlasatel
newsreel filmový týdeník
newsroom redakce
newsroom zpravodajská místnost
newsstand novinový stánek
Newsweek Newsweek
newswoman novinářka
newswomen novinářky
newsworthiness atraktivita pro zveřejnění v novinách
newsworthy zajímavý pro zveřejnění v novinách
newsworthy být zajímavý pro masmédia
newsy přeplněný zprávami
newt mlok
newt čolek
newton newton
Newton Isaac Newton
Newton Newton
newton jednotka síly
Newtonian Newtonovský
next následující
next další
next potom
next příští
next day další den
next door vedle
next of kin nejbližší příbuzný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy