Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nimble čilý
nimble čiperný
nimbleness čilost
nimbleness hbitost
nimbler čipera
nimbly čile
nimbus nimbus
nimbus svatozář
NIMBY ne na mém dvorečku
NIMFYE Not In My Front Yard Either
NIMTO Not In My Term of Office
Nina Nina
nincompoop tupec
nincompoop trouba
nincompoop nekňuba
nincompoop blbeček
nincompoop hňup
nine devítka
nine devět
nine hundred devět set
nine hundredth devítistý
nine lives devět životů
nine pairs of devatery
nine sets devatery
nine times out of ten devětkrát z deseti
ninefold devateronásobný
ninepence druh mince
ninepin kuželka
ninepins kuželky
nines devítky
nineteen devatenáct
nineteens devatenáctky
nineteenth devatenáctý
nineties devadesátá léta
ninetieth devadesátý
ninety devadesát
ninety-eight devadesát osm
ninety-first devadesátý prvý
ninety-five devadesát pět
ninety-four devadesát čtyři
ninety-nine devadesát devět
ninety-ninth devadesátý devátý
ninety-one devadesát jedna
ninety-three devadesát tři
ninety-two devadesát dvě
ninja japonský bojovník
ninny blbec
NINO Nothing In
ninth devátý
niobium niob
nip uštípnout
nip štípanec
nip čudlík
nip špetka
nip and tuck nerozhodný
nip off odskočit si
nip off to the loo odskočit si
nipped štípl
nipped odštípnutý
nipper klepeto
nipper uličník
nipper uličnice
nipper kluk
nipper mrně
nipper rošťák
nippers skřipec
nippers rošťáci
nippiness obratnost
nipping štiplavý
nipple bradavka
nipple dudlík
nipple prsní bradavka
nipples prsní bradavky
Nippon Japonsko
Nipponese japonský

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy