Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nippy svižný
nippy kousavý
nippy studený
nips štípance
nirvana nirvána
nisi prozatimní
nisi nemající konečnou podobu
NIST National Institute of Standards and Technology
nit vůl
nit trouba
nit hnida
nit-picker rejpal
nit-picking hnidopišství
nite noc
niter ledek
nitid lesklý
nitpick rýpat se
nitpick v něčem se nimrat
nitpicker rejpal
nitpicker hnidopich
nitpicking hnidopišství
nitrate dusičnan
nitrate nitrát
nitrates dusičnany
nitration nitrace
nitre ledek
nitric ledkový
nitric acid kyselina dusičná
nitride nitridovat
nitride nitrid
nitrification nitrifikace
nitrify nitrifikovat
nitrifying microorganism nitrifikační mikroorganismus
nitrile nitril
nitrite dusitan
nitrobenzene nitrobenzen
nitrocellulose nitrocelulóza
nitrogen dusík
nitrogen cycle koloběh dusíku
nitrogen fixation fixace dusíku
nitrogen-fixing microorganism nitrogenní mikroorganismus
nitrogenous dusíkový
nitroglycerin nitroglycerin
nitroglycerine nitroglycerin
nitrous dusitý
nitrous acid kyselina dusitá
nitrous oxide oxid dusný
nitty natvrdlý
nitty-gritty podrobnosti
nitty-gritty projednávání podrobností
nitty-gritty jádro pudla
nitwit trouba
nitwit hlupák
nitwit pitomec
nitwitted zabedněný
nitwitted přitroublý
nix nic
nix vodník
nix vetovat
Nixon Nixon
NLI Not Logged In
NLO Non-Linear Optics
NMFJ Not My F---ing Job
NMI No Middle Initial
NMR nukleární magnetická resonance
NN Night-Night
NNP čistý národní produkt
NNP čistý národní produkt
no žádná
no nikoli
no kdepak
no nikoliv
no žádný
no nijaký
no ne

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy