Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
assiduous horlivý
assiduously svědomitě
assiduousness vytrvalost
assiduousness píle
assign ustanovit
assign přiřknout
assign přiřadit
assign určit
assign stanovit
assign přidělit
assignable přidělitelný
assignable převoditelný
assignation převedení
assigned přiřazený
assigned přidělený
assigned přidělen
assignee zmocněnec
assigner řadič
assigner převodce
assigning přiřazování
assigning přidělování
assignment ustanovení
assignment určení
assignment stanovení
assignment přiřazování
assignment přiřazení
assignment dosazení
assignment cese
assignment převod
assignment přidělování
assignment úkol
assignment pověření
assignments úkoly
assignor převodce
assignor postupitel
assigns zadává
assigns přiděluje
assimilable přizpůsobitelný
assimilate přizpůsobit
assimilate asimilovat
assimilated asimilován
assimilating přizpůsobování
assimilation přizpůsobení
assimilation asimilace
assimilation pond asimilační rybník
assimilative asimilující
assimilatory asimilační
assist asistovat
assist přispět
assist pomoct pomoci
assist pomoct
assist pomoci
assist pomáhat
assist napomáhat
assist in přispět při
assist with přispět při
assistance asistence
assistance pomoc
assistance podpora
assistant nápomocný
assistant spolupracovník
assistant laborant
assistant náměstek
assistant pomocník
assistant asistent
assistants asistenti
assisted pomohl
assisted asistovaný
assisted suicide asistovaná sebevražda
assisting pomáhající
assisting asistující
assisting asistování
assistshop příručí
assistshop prodavačka
assistshop prodavač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy