Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
no charge grátis
no data žádná data
no doubt bez pochyby
no evidence of carcinogenicity žádné důkazy o karcinogenitě
no fair nefér
no fewer neméně
no gain bez práce nejsou koláče
no go nejde to
no hard feelings nic ve zlém
no how nijak
no kidding bez legrace
no kind of nijaký
no less neméně
no longer už ne
no man s land neutrální pásmo
no man s land území nikoho
no more of it basta
no news is good news žádné zprávy
no nonsense žádný nesmysl
no one ani jeden
no one nikdo
no place není kam
no rush beze spěchu
No Smoking nekouřit
no sort of nijaký
no use for bez užitku
no way nikterak
no way v žádném případě
no way nijak
no way nikudy
no word ani hláska
no-account bezvýznamný
no-brainer idiot
no-brainer nočně
no-fault bez výjimky
no-fly bezletová
no-frills věcný
no-go selhání
no-good nanicovatý
no-load naprázdno
no-man s-land neutrálně-územní
no-no e-e
no-nonsense vážný
no-observable-effect concentrations (noec) koncentrace nevyvolávající viditelný efekt
no-observed-adverse-effect level noael
no-one nikdo
no-see-um malá muška
no-show lenoch
no-trump bez trumfů
no-win bez šance na vítězství
no. č.
NOAEL NOAEL
noaf neslyšící
Noah Noah
nob šiška
nobble podplatit
nobble podmazat
Nobel Nobel
Nobel Prize Nobelova cena
Nobel prize winner laureát Nobelovy ceny
nobelium nobelium
nobility aristokracie
nobility vznešenost
nobility šlechta
nobility urozenost
noble ušlechtilý
noble šlechtic
noble urozený
noble vznešený
nobleman šlechtic
nobleman vznešený muž
noblemen šlechtici
nobleness ušlechtilost
nobler urozenější
nobler vznešenější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy