Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nobles šlechta
noblesse oblige výsadní postavení
noblest nejušlechtilejší
noblest nejvznešenější
noblewoman šlechtična
noblewoman vznešená paní
nobly ušlechtile
nobly vznešeně
nobody nikoho
nobody nikdo
nocent vinen
noctambulation náměsíčnost
noctambulism náměsíčnost
nocturnal noční
nocturnally nočně
nocturne nokturno
nod přitakání
nod přikývnutí
nod přikývnout
nod dřímat
nod kývat
nod kývnout hlavou na znak souhlasu
nodal uzlový
nodded přikývl
nodding přikyvování
noddle vrtět
noddle pokyvovat
noddle kývat
noddle žertovně hlava
noddy trouba
node uzlina
node uzel
nodes uzly
nods přikyvuje
nodular uzlový
nodulated uzlinatý
nodule uzlina
nodule uzlík
nodules uzliny
nodulose uzlinkatý
nodum nodum
NOEC NOEC
noel koleda
NOEL NOEL
noel vánoce
noes ne
noetic neotický
nog dřevěný kolík
nog kolík
nog špalík
noggin kebule
noggin čtvrtina pinty
noggin sklínka
noggin malé vědro
nohow vůbec
noise lomoz
noise hřmot
noise hlučnost
noise hlomoz
noise kravál
noise šum
noise rámus
noise hluk
noise zvuk
noise and number index noise and number index NNI
noise and number index NNI noise and number index
noise exposure forecast noise exposure forecast NEF
noise exposure forecast NEF noise exposure forecast
noise pollution hlukové znečištění
noiseless nehlučný
noiselessly potichu
noiselessly nehlučně
noiselessness nehlučnost
noisemaker původce hluku
noises hluky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy