Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
noises zvuky
noisier hlasitější
noisier hlučnější
noisiest nejhlučnější
noisily hlasitě
noisily hlučně
noisiness hlasitost
noisiness hlučnost
noisome škodlivý
noisomeness odpornost
noisomeness nechutnost
noisy hlučný
noisy hlučný (vydávající hluk)
Nolan Nolan
Noll Noll
nom de guerre pseudonym
nom de guerre umělecké jméno
nom de plume pseudonym
nomad kočovný
nomad nomád
nomad kočovník
nomadic kočovný
Nome Nome
nomenclator nomenklátor
nomenclature názvosloví
nomenclature nomenklatura
nominal nepatrný
nominal jmenný
nominal nominální
nominal jmenovitý
nominal GDP nominální HDP
nominal interest rate nominální úroková míra
nominal national product nominální národní produkt
nominalism nominalismus
nominalistic nominalistický
nominally jmenovitě
nominally nominálně
nominate ustanovit
nominate jmenuji se
nominate nominovat
nominated nominovaný
nominating jmenovací
nominating nominující
nomination jmenování
nomination nominace
nominations nominace
nominative nominativ
nominator jmenovatel
nominee kandidát
nomogram nomogram
nomothetic zákonodárný
non ne
non compos mentis nepříčetný
non compos mentis smyslů zbavený
non profit-making organization (corporation) nezisková organizace
non sequitur nelogické
non sequitur nevyplývá
non-abstractive use neabstraktivní využití (vody)
non-acceptance nepřijmutí
non-addictive nevyvolávající závislost
non-aggression neútočení
non-aggressive neagresivní
non-alcoholic drink nealkoholický nápoj
non-aligned neutrální
non-alignment neangažovanost
non-appearance nedostavení se
non-attendance neúčast
non-availability nedostupnost
non-basic objectives podružné cíle
non-believer nevěřící
non-belligerency válečný stav
non-capillary earth porosity nekapilární pórovitost půdy
non-Catholic nekatolický
non-combatant nebojující příslušník vojska
non-combatant civilista

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy