Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
non-resident nerezident
non-resident ten
non-resident nerezidentní
non-resistance neodporování
non-returnable nevratný
non-reversable landscape change nevratná změna krajiny
non-scientific nevědecký
non-scientist nevědec
non-selective herbicide neselektivní herbicid
non-sexual bezpohlavní
non-slip neklouzavý
non-smoker nekuřák
non-specialist neprofesionál
non-specific neurčitý
non-specific plant resistance nespecifická odolnost rostliny
non-standard nestandardní
non-starter neúspěšný člověk
non-stop nepřetržitý
non-stop bez zastávky
non-taxable nezdanitelný
non-technical netechnický
non-toxic netoxický
non-transferable nepřenosný
non-uniform nestejnorodý
non-urgent nenaléhavé
non-use value neužitná hodnota
non-user neuživatelský
non-verbal mimoverbální
non-verbally mimoverbálně
non-verbally neverbálně
non-viable fish stocks neživotaschopné zásoby rybí populace
non-violence nenásilí
non-violent nenásilný
non-waste technology bezodpadová technologie
non-white barevný člověk
nonabrasive neobroušený
nonabsorbent nepohlcující
nonacademic neakademický
nonacceptance nepřijetí
nonacceptance nesouhlas
nonacent nepřiléhavý
nonacid nekyselý
nonactive neaktivní
nonadaptive nepřizpůsobivý
nonaddictive nenávykový
nonadherent nepřilnavý
nonadhesive nepřilnavý
nonadministrative mimo-administrativní
nonage nezletilost
nonaggression neútočení
nonaggression pact smlouva o neútočení
nonagon devítiúhelník
nonalcoholic nealkoholický
nonaligned neutrální
nonaligned neangažovaný
nonaligned nestranný
nonalignment neangažovanost
nonallergic protialergický
nonappearance nedostavení se
nonappearance nedostavení se někam
nonassignable nepřevoditelný
nonassignable nepřiřaditelný
nonathletic neatletický
nonattainment areas oblasti s nadstandardním znečištěním
nonattendance neúčast
nonattendance absence
nonautomotive nesamočinný
nonavailability nedostupnost
nonbasic neelementární
nonbeliever nevěřící
nonbelligerency válečný stav
nonbelligerent nebojechtivý
nonbelligerent neválčící
nonbinding standards nezávazné standardy
nonbiodegradable biologicky nerozložitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy