Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
noncorrosive nekorodující
noncorrosive nekorozivní
noncredit nedůvěra
noncriminal nezločinný
noncriminal netrestný
noncriminal netýkající se trestního práva
noncritical nerozhodující
noncritical mezní
noncritical nekritický
noncrystalline nekrystalický
noncumulative nekumulativní
noncumulative nenarůstající
noncustodial vyšetřování mimo vazbu
noncyclic neperiodický
noncyclic necyklický
noncyclic nekruhový
nondecreasing neklesající
nondeductible neodvoditelný
nondelivery nedoručitelnost
nondemocratic nedemokratický
nondenominational přístupný jakýmkoli věřícím
nondenominational necírkevní
nondepartmental netýkající se resortu
nondepreciating neznehodnocující
nondescript nepopsatelný
nondescriptly nepopsatelně
nondestructive nedestruktivní
nondestructive neničící
nondestructively nedestruktivně
nondetachable neoddělitelný
nondetachable neodpojitelný
nondeterminacy neurčitost
nondeterminate neurčený
nondeterminate neurčitý
nondeterminately neurčitě
nondeterminism nedeterminismus
nondeterministic nedeterministický
nondeterministically nedeterministicky
nondisciplinary nedisciplinovaný
nondisciplinary neukázněný
nondiscrimination potlačení diskriminace
nondiscriminatory nediskriminující
nondramatic nedramatický
nondrinker abstinent
nondrying neschnoucí
nondrying nesušící
none nikdo
none žádný
noneducational nesouvisející se studiem
noneducational nevýchovný
noneffective neefektivní
noneffective nevýkonný
nonelastic neelastický
nonelastic nepružný
nonelastic neohebný
nonelective nevolený
nonelectric neelektrický
nonelectrical neelektrický
nonempty neprázdný
nonempty set neprázdná množina
nonenergy raw materials neenergetické suroviny
nonenforceable nevynutitelný
nonentity nebytí
nonequivalent nerovno
nonequivalent neekvivalentní
nonequivalent nerovnající se
nonessential nepodstatný
nonessential nedůležitý
nonessentiality zbytnost
nonesuch jedinečný
nonesuch nemající obdoby
nonetheless nicméně
nonevent neúspěch
nonexchangeable nesměnitelný
nonexchangeable nevyměnitelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy