Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nonexclusive neexkluzivní
nonexempt neoproštěný
nonexempt nevyloučený
nonexistence neexistence
nonexistent neexistující
nonexplosive nevýbušný
nonextensible nerozšiřitelný
nonfactual nereálný
nonfactual nezakládající se na faktech
nonfactual neskutečný
nonfading nekolísání
nonfading neslábnutí
nonfat nemastný
nonfat netučný
nonfatal nezávažný
nonfatal nerozhodující
nonfatal nefatální
nonfatal neosudný
nonfattening nejdoucí na tloušťku
nonferrous neželezný
nonferrous neželezitý
nonfiction nebeletristický
nonfiction fakta
nonfiction literatura faktu
nonfictional faktický
nonfictional nebeletristický
nonflammable nehořlavý
nonflowering nekvetoucí
nonfluctuating nefluktuující
nonfluctuating nekolísavý
nonflying nelétající
nonflying nelétavý
nonfood netýkající se potravin
nonfood zboží neřadící se k potravinám
nonfreezing nemrznoucí
nonfunctional nefunkční
nongovernmental nevládní
nongranular nezrnitý
nonhazardous nehazardní
nonhazardous neriskantní
nonhereditary nedědičný
nonhuman nelidský
nonidempotent neidempotent
nonidentical neidentický
nonidentical nestejný
nonimmune neimunní
noninclusive nezahrnující
nonindependent postrádající nezávislost
nonindependent závislý
nonindustrial neprůmyslový
noninfectious neinfekční
noninflammatory nezánětlivý
noninflationary neinflační
noninflected neskloňovaný
noninflected bez flexe
noninflected neohebný
nonintellectual neintelektuální
noninteracting nepůsobící vzájemně
noninteracting neovlivňující se
noninteracting neinteragující
noninteracting nekomunikující
noninterchangeable nezaměnitelný
noninterference nevměšování se
noninterference nezasahování
noninterference neovlivňování
noninterlaced neprokládaný
noninterleaved neprokládaný
nonintervention nevměšování
nonintervention neintervence
nonintervention nezasahování
nonintervention neintervenování
noninterventionist neintervencionista
nonintoxicating nejedovatý
nonintrusive nedotírající
nonintuitive neintuitivní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy