Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
assize soudní zasedání
assize soudní nařízení
assize regulace
assizes soudní zasedání
associable asociovatelný
associate přičlenit
associate přidružený
associate sdružovat
associate sdružený
associate společník
associate asociovat
associate spolupracovník
associate stýkat se
associate company sdružená společnost
associate with stýkat se s
associated přidružený
associated sdružený
associated asociovaný
associates společníci
associateship pozice spojence
associating asociující
association společenství
association společenstvo (botanika
association svaz
association styky
association styk
association spolek
association společnost
association společenstvo
association spojování
association spojení
association sdružování
association sdružení
association jednota
association asociace
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
associationism asocianismus
associations sdružení
associations asociace
associative asociativní
associatively asociativně
associativity asociativita
associativity asociativnost
assoil zprostit viny
assonance asonance
assonant asonanční
assort sestavovat
assort roztřídit
assort uspořádat
assorted smíšený
assorted různých druhů
assorted roztříděný
assortment sortiment
assortment souprava
assortment kolekce
assortments soupravy
assuage zmírnit
assuage uklidnit
assuaged zmírnil
assuaged utišil
assume zaujmout
assume usuzovat
assume zmocnit se
assume převzít
assume domnívat se
assume mít za to
assume předpokládat
assume osvojit si
assumed předstíraný
assumed domnělý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy