Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nonresident nebydlící zde
nonresident nerezidentní
nonresidential neobytný
nonresidual nereziduální
nonresidual nezbytkový
nonresistance neodporování
nonresistance nekladení odporu
nonresistant neodporující
nonresistant nevzdorující
nonrestrictive neomezující
nonrestrictive nerestriktivní
nonreturnable nenávratný
nonreturnable nevratný
nonreversible nereverzibilní
nonreversible nevratný
nonrhythmic nerytmický
nonrigid netuhý
nonrigid poddajný
nonsalaried neplacený
nonscheduled nepravidelný
nonscheduled nenaplánovaný
nonscientific nevědecký
nonscoring neskórující
nonseasonal nesezónní
nonsectarian nesektářský
nonsecular nesekulární
nonsecular nesvětský
nonsegmented nerozdělený na části
nonsegregated nesegregovaný
nonsegregated neizolovaný
nonsegregated neoddělený
nonsense pitomosti
nonsense nesmyslnost
nonsense hloupost
nonsense nesmysly
nonsense pitomost
nonsense nesmysl
nonsensical nesmyslný
nonsensical nesmyslový
nonsensically nesmyslově
nonsensitive necitlivý
nonsequential nenásledný
nonsequential nesekvenční
nonsexist opak sexistického
nonsexist opak sexisty
nonsexual bezpohlavní
nonsexual nesexuální
nonskid protiskluzový
nonskid neklouzavý
nonskid protismykový
nonslip neklouzavý
nonsmoker nekuřák
nonsmoking nekuřácký
nonsmoking nekouřící
nonsocial nespolečenský
nonspeaking nehovorný
nonspecialist neprofesionál
nonspecialist neodborník
nonspecialist opak specialisty
nonspecialists amatéři
nonspecializing nespecializující se
nonspecific neurčitý
nonspecific nespecifický
nonspiritual neduchovní
nonstaining nešpinící se
nonstandard nestandardní
nonstarter neúspěšný člověk
nonstarter nestartující
nonstick nelepivý
nonstop nonstop
nonstop nepřetržitý
nonstop bez zastávky
nonstop bez přestávky
nonstrategic nestrategický
nonstriking nepřekvapivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy