Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nonstructural nestrukturální
nonsuccessive nenásledný
nonsuccessive neposloupný
nonsuch unikát
nonsuch jedinečný
nonsupport nepodporování
nonsupporting nepodporující
nonsurgical nechirurgický
nonsurgical neoperační
nonsustaining neudržující
nonswimmer neplavec
nonsympathizer nesympatizující
nonsynchronous nesynchronní
nontarnishable neztrácející lesk
nontaxable nezdanitelný
nontechnical netechnický
nontenured nejsoucí majetkem
nontenured nejsoucí v držení
nonterminal nekoncový
nonterminals neterminály
nonterminating neukončující
nontermination neukončení
nontheatrical neherecký
nontheatrical neteatrální
nonthermal netermální
nonthinking nemyslící
nonthreatening nehrozící
nontoxic netoxický
nontoxic nejedovatý
nontraditional netradiční
nontransferable nepřenosný
nontransferable nepřenositelný
nontransparent netransparentní
nontrivial netriviální
nontropical netropický
nonuniform neuniformní
nonuniform nehomogenní
nonuniform nejednotný
nonuniformity nejednotnost
nonuniformly mixed pollutant nestejnoměrně smíchaný polutant
nonunion nepatřící do unie
nonuser neuživatelský
nonustable neregulovatelný
nonustable nenastavitelný
nonustable nepřizpůsobitelný
nonvenomous nepůsobící otravu
nonverbal neslovesný
nonverbal mimoverbální
nonverbal mimoslovní
nonverbal neverbální
nonverbal nevyřčený ústně
nonviable neživotaschopný
nonviolence nenásilí
nonviolent nenásilný
nonvirulent nezhoubný
nonvocal nehlasový
nonvocational nejsoucí z povolání
nonvolatile netěkavý
nonvolatile nesmazatelný
nonvoter nevolič
nonvoting nevolící
nonwhite barevný člověk
nonwhite nebílý
nonworking nepracující
nonyielding nepoddajný
nonyielding neústupný
nonzero nenulový
noodle hlupák
noodle nudle
noodles nudle
nook zákoutí
nook kout
nook koutek
nooks koutky
nooky soulož

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy