Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
noon poledne
noonday poledne
noone nikoho
noone nikdo
noons poledne
noontide zenit
noontime polední čas
noose smyčka
noose oprátka
noose oběsit
nope ani náhodou
nope ne
nor ani
Nora Nora
NORAD Northern Region Air Defense
noradrenalin noradrenalin
noradrenaline noradrenalin
noradrenaline druh hormonu
Nordhoff Nordhoff
nordic nordický
nordic skandinávský
Nordstrom Nordstrom
Noreen Noreen
Norfolk Norfolk
Norma Norma
normal obyčejný
normal přirozený
normal normální
normal normála
normal běžný
normal erosion normální eroze
normal good normální zboží
normal storage level hladina normálního nadržení
normalcy normální stav
normalisable normalizovatelný
normalisation normalizace
normalise normalizovat
normalised normalizovaný
normaliser normalizátor
normality normálnost
normality normalita
normalizable normalizovatelný
normalization normalizace
normalize normalizovat
normalized normalizovaný
normalized internal rate of return normalizovaná vnitřní míra výnosnosti
normalizer normalizátor
normalizes normalizuje
normalizing normalizování
normalizing normalizace
normalizing normalizující
normally normálně
normally běžně
normals normály
Norman Seveřan
norman normanďan
norman severský
Norman Norman
Norman normanština
Norman normanský
Norman Conquest ovládnutí Anglie Normany po bitvě u Hastings 1066
Normandy Normandie
Normanization normanizace
Normanization ponormanštění
Normanizations normanizace
Normanizations ponormanštění
Normanize normanizovat
Normanize ponormanšťovat
Normanizer normanizátor
Normanizers normanizátoři
Normanizes ponormanšťuje
Normanizes normanizuje
normative ekonomie
normative normativní
normative stanovující normy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy