Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Northwest severozápad
Northwest Territories Severozápadní území
Northwest Territories Severozápadní území v Kanadě
northwester severozápadní vítr
northwesterly severozápadně
northwestern severozápadní
northwestward na severozápad
northwestwards severozápadním směrem
Norton Norton
Norw norština
Norwalk město - Spojené státy americké
Norway Norsko
Norway Norway
Norwegian Nor
Norwegian norský
Norwegian norština
Norwich město - Velká Británie
nose nos
nose cone hlavička střely
nose dive naklánění brzdícího vozidla
nose drops nosní kapky
nose job plastika nosu
nose out vyčenichat
nose out vyslídit
nose-dive let střemhlav
nosebag obročnice
nosebleed krvácení z nosu
nosecone hlavička střely
nosed nosatý
nosedive letět střemhlav
nosegay kytička
noseless beznosý
nošený zejména muži v Mexiku) seraph seraf
nosepiece hubice
nosepipe hubice
noses nosy
nosey nosatý
nosey páchnoucí
nosh dát si lehké jídlo
nosh lehká svačinka
nosier všetečnější
nosier dotěrnější
nosily dotěrně
nosiness dotěrnost
nosiness nosatost
nosing zaoblená hrana
nosocomial nemocnicni
nosological nosologický
nosology nosologie
nostalgia stesk
nostalgia nostalgie
nostalgic nostalgický
nostalgically nostalgicky
Nostrand Nostrand
nostril nosní dírka
nostril nozdra
nostrils chřípí
nostrils nozdry
nostrum všelék
nostrum zázračný lektvar
nosy nosatý
nosy zapáchající
nosy voňavý
not nikoli
not ne
not anxious neúzkostlivý
not anxiously neúzkostně
not any žádný
not any more už ne
not at all vůbec ne
not at all nijak
not bad ujde to
not be allowed to nesmět
not before teprve
not before

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy