Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
notebook zápisník
notebook přenosný počítač
notebook poznámkový blok
notebooks zápisníky
notebooks notebooky
noted významný
noted zaznamenal
notepad poznámkový blok
notepaper dopisní papír
notepaper papír na poznámky
notes poznámky
noteworthiness pozoruhodnost
noteworthy pozoruhodný
nothing ničem
nothing ničeho
nothing nic
nothing at all pranic
nothingness marnost
nothingness nicota
nothings nezávazná a nesouvislá konverzace
notice recenze
notice povšimnutí
notice oznámení
notice všimnout si
notice povšimnout si
notice návěští
notice vyhláška
notice zpozorovat
notice výpověď
notice zahlédnout
notice upozornění
notice všimnout
notice postřehnout postřehl
notice to leave job výpověď
notice-board tabule
noticeable pozoruhodný
noticeable znatelný
noticeable patrný
noticeably pozoruhodně
noticeboard nástěnka
noticeboards vývěsky
noticeboards nástěnky
noticed zpozoroval
noticed zaznamenaný
noticed oznámil
noticed zaznamenal
notices poznámky
notices všímá si
noticing všímající si
notifiable mající ohlašovací povinnost
notification vyrozumění
notification uvědomění
notification oznámení
notification ohlášení
notification upozornění
notifications upozornění
notified nahlásil
notifier ohlašovatel
notifiers ohlašovatelé
notifies nahlašuje
notify avizovat
notify uvědomovat
notify uvědomit
notify oznámit
notifying oznámený
noting poznamenává
notion dojem
notion ponětí
notion potucha
notion pojem
notion představa
notional pomyslný
notionally hypoteticky
notions galanterie
notions spekulace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy