Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
notoriety notorický
notorious notorický
notorious proslulý
notorious známý
notoriously notoricky
notoriously proslulý
Nottingham Nottingham
notwithstanding nicméně
Nouakchott hl.m. - Mauretánie
nougat uvést v nevážnost
nought nula
noughts nuly
noumenon noumen
noun podstatné jméno
nouns podstatná jména
nourish živit
nourish dodávat živiny
nourished živený
nourishes živí
nourishing výživný
nourishing živící
nourishment potrava
nourishment strava
nourishment výživa
nous rozum
nous intelekt
nous chytrost
nouveau nový
nouveau riche zbohatlík
nouveaux riches zbohatlíci
nouvelle cuisine lehká kuchyně
Nov listopad
nova nova
novae nova
Novak Novák
novation obnovení smlouvy
novel neotřelý
novel nebývalý
novel neobvyklý
novel román
novelette novela
novelist romanopisec
novelistic románový
novelists romanopisci
novelization novelizace
novelize novelizovat
novella novela
novels romány
novelties novinky
novelty novinka
novelty novost
November November
November listopad
novena devítidenní zbožnost
novena novéna
novice nováček
novice novicka
novices nováčci
novitiate noviciát
novitiate novic
novocaine novokain
Novokuznetsk Novokuzněck
Novosibirsk Novosibirsk
now nuže
now právě
now hned
now
now teď
now již
now nyní
now and again chvílemi
now and again časem
now and then chvílemi
now and then tu a tam
nowaday dnešní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy