Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nowadays teď
nowadays nyní
nowadays hned
nowadays dnes
noway nijak ne
noway vůbec ne
noway ani náhodou
noways ani omylem
nowhere nikam
nowhere nikde
nowise nikterak
nowise nijak
NOx Nitrous Oxide
noxa noxa
noxious škodlivý
noxious agent škodlivina
noxious organism of plants škodlivý organismus rostlin
noxious substance noxa
noxious substance látka škodlivá zdraví
noxiously škodlivě
noxiousness škodlivost
NOYB None Of Your Business
Noyes Noyes
nozzle hubička
nozzle hubice
nozzle tryska
NP No Problem
NPA Non-Performing Assets
NPDES národní systém vyloučení vypouštění polutantů
NPF No Problem Found
NPK fertilizer NPK hnojivo
NPLU Not People Like Us
NQA No Questions Asked
NQOS Not Quite Our Sort
NRA Národní střelecká asociace
NRC National Research Council
NRL Naval Reseach Laboratory
NRN No Reply Necessary
NS nekouřit
NS národní bezpečnost
NS jmenný server
NSA National Security Agency
NSF národní vědecká nadace
NSPS standardy výkonu nových zdrojů
NSS No S---
NTG Not Too Good
nth n-tý
NTIBOA Not That I m Bitter Or Anything
NTIM Not That It Matters
NTIMM Not That It Matters Much
NTL NeverTheLess / NoneTheLess
nu
nuance odlišnost
nuanced odlišný
nuances odlišnosti
nub podstata
nub jádro
nubbin nevyvinutý klas kukuřice
nubby připomínající uzlíky
Nubia ženské křestní jméno
nubian Núbijský (patřící k Nilsko-Saharské jazykové rodině v Súdánu)
nubile vyspělá žena
nubile mladá a přitažlivá žena
nuclear atomový
nuclear nukleární
nuclear jaderný
nuclear energy jaderná energie
nuclear family kmenová rodina
nuclear fission jaderné štěpení
nuclear fission štěpení jádra
nuclear fission štěpení atomu
nuclear fusion nukleární fúze
nuclear fusion jaderná syntéza
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy