Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Nuclear Installations Inspectorate Nuclear Installations Inspectorate NII
Nuclear Installations Inspectorate NII Nuclear Installations Inspectorate
Nuclear non-Proliferation Act Nuclear Non-Proliferation Act
Nuclear Non-Proliferation Treaty Nuclear Non-Proliferation Treaty
nuclear physics nukleární fyzika
nuclear physics jaderná fyzika
nuclear power nukleární energie
nuclear power jaderná energie
nuclear reaction nukleární reakce
nuclear reaction jaderná reakce
nuclear reactor nukleární reaktor
nuclear reactor jaderný reaktor
Nuclear Regulatory Commission Nuclear Regulatory Commission NRC
Nuclear Regulatory Commission NRC Nuclear Regulatory Commission
nuclear weapon nukleární zbraň
nuclear weapon jaderná zbraň
nuclear winter nukleární zima
nuclear winter jaderná zima
nuclear-free bezjaderný
nuclear-powered napájený jadernou energií
nuclease nukleáza
nucleate zformovat jádro
nucleated mající jádro
nucleation formování jádra
nuclei jádra
nucleic nukleový
nucleic acid nukleová kyselina
nucleole jadérko
nucleoli jadérka
nucleolus jadérko
nucleon nukleon
nucleonics nukleonika
nucleoside nukleosid
nucleotide nukleotid
nucleotides nukleotidy
nucleus jádro
nuclide nuklid
nude naháč
nude nahota
nude holý
nude nahý
nude obnažený
nude akt (umění)
nudge šťouchnutí
nudge pošťuchovat
nudge pošťouchnutí
nudge dloubnout
nudge poštouchnout loktem
nudge štouchnout loktem
nudged postrčený
nudism nudismus
nudist nudistický
nudist nudista
nudists nudisté
nudity malířský akt
nudity nahota
nudnick otrava (otravný člověk)
nudnik otrava (otravný člověk)
nugatory bezcenný
nugatory nicotný
Nugent Nugent
nugget hrudka
nugget valoun
nugget valoun zlata
nugget nuget
NUI Network User Identification
nuisance nepřístojnost
nuisance obtíž
nuisance nepříjemnost
nuisances nepříjemnosti
nuke atomovka
nuke atomová bomba
nuke atomová zbraň
Nuku Alofa hl.m. - Tonga
null neplatný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy