Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
assumed předpokládaný
assumes předpokládá
assuming předpokládání
assuming za předpokladu
assumption domněnka
assumption předpoklad
assumptions předpoklady
assumptions domněnky
assumptive předpokládaný
assurance jistota
assurance pojištění
assurance pojištění
assurance zajištění
assurance záruka
assurance ujištění
assurance bonds kontrolování nebezpečných odpadů
assurances záruky
assurances přísliby
assure pojistit
assure uklidnit
assure zaručit
assure zabezpečit
assure ujistit
assured sebejistý
assured pojištěný
assuredly nepochybně
assuredly určitě
assuredly jistě
assuredness sebejistota
assurer pojistitel
assures ujišťuje
assures ubezpečuje
assurgent stoupající
assuring zajištění
Assyria Asýrie
Assyrian asyrština
Assyrian asyrský
Assyrian Asyřan
Assyrian Asýrijský
Astaire americký herec a tanečník
Astana hl.m. - Kazachstán
astasia astázie
ASTAT Affordable Sensor Technology for Aerial Targeting
astatic nestálý
astatine astat
aster astra
aster druh rostliny
asterisk hvězdička
asterisks hvězdičky
asterism skupinka hvězd
astern vzadu
astern na zádi
asteroid asteroid
asteroidal hvězdicovitý
asteroids asteroidy
asthenia astenie
asthenopia astenopie
asthma astma
asthmatic dýchavičný
asthmatic astmatický
astigmatic astigmatický
astigmatism astigmatizmus
astir v pohybu
astir na nohou
Aston Aston
astonish udivit
astonish překvapit
astonish ohromit
astonished užaslý
astonished být užaslý
astonishing udivující
astonishingly úžasně
astonishingly překvapivě
astonishment div
Astor Astor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy