Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
null nulový
null and void neplatný
nullary nulární
nulled vynulovaný
nullification anulování
nullified anulovaný
nullifiers nulifikátor
nullifies anuluje
nullify anulovat
nullify zrušit
nullifying neplatné
nullity neplatnost
nulls neplatné
numb necitlivý
numb ochromit
numb otupělý
numb strnulý
numb znecitlivělý
numb ztuhlý
numb ztrnulý
numb zkřehlý
numbed ochromit
numbed znehybnět
number číslovka
number množství
number číslovat
number spočítat
number očíslovat
number číslice
number počet
number číslo
number cruncher superpočítač
number eight osmička
number eleven jedenáctka
number fifty padesátka
number five pětka
number forty čtyřicítka
number four čtyřka
number hundred stovka
number nine devítka
number of řada
Number One první důstojník
number one číslo jedna
number one jednička
number seven sedmička
number sign mřížka
number six šestka
number ten desítka
number thirty třicítka
number three trojka
number twelve dvanáctka
number twenty dvacítka
number two dvojka
number-crunching čísla chroustající
numbered očíslovaný
numbered číslovaný
numbered list číslovaný seznam
numberer očíslovaný
numbering číslování
numberless nesčetný
numberplate státní poznávací značka
numberplate SPZ
numbers číslice
numbers čísla
numbing znecitlivující
numbingly necitlivě
numbly ochromeně
numbly strnule
numbness otupění
numbness otupělost
numbness necitlivost
numbness umrtvení
numbs ochromuje
numbskull zabedněnec
numerable spočitatelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy