Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
numeracy znalost základních počátečních úkonů
numeral číslice
numeral číselný
numeral číslovka
numeral symbol číslice
numerals číslovky
numerals číslice
numerate číslovat
numerate osoba ovládající matematiku
numeration vyčíslení
numeration číslování
numeration počítání
numerator čitatel zlomku
numerator čitatel
numerators čitatele
numeric číselný
numerical číselný
numerical coefficient číselný koeficient
numerically číselně
numerics čísla
numerological numerologický
numerologist numerolog
numerology numerologie
numerous nesčetný
numerous četný
numerously početný
numinous tajemný
numinous nadpřirozený
numinous posvátný
numismatic numizmatický
numismatics numizmatika
numismatist numizmatik
numismatology numizmatika
numskull trouba
numskull dutá hlava
numskull hlupák
nun řeholnice
nun řádová sestra
nun jeptiška
nun 14. písmeno hebrejské abecedy
nuncio nuncius
nunneries ženské kláštery
nunnery ženský klášter
nuns jeptišky
nuns řádové sestry
nuptial svatební
nuptial snubní
nuptial svatba
nuptials svatební
NURE Národní hodnocení zdrojů uranu
Nuremberg Norimberk
nurse chůva
nurse ošetřovat
nurse kojná
nurse sestřička
nurse zdravotní sestra
nurse ošetřovatelka
nursed opatrovat
nursed ošetřovat
nurseling kojenec
nursemaid chůva
nursemaid vychovatelka
nurser pečovatel
nurseries dětský pokoj
nursery mateřská školka
nursery jesle
nursery rhyme dětská říkanka
nursery school mateřská školka
nurseryman školkář pracující v lesní školce
nurserymen zahradník
nurses zdravotní sestra
nursing ošetřování
nursing kojící
nursing kojení
nursing ošetřovatelství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy