Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
nursing home pečovatelský dům
nursling kojenec
nurturant pečovatelský
nurture vychovat
nurture utvářet
nurture pěstovat
nurture živit
nurture pečovat
nurture starat se
nurture potrava
nurtured pěstovaný
nurturer pečovatel
nurtures pečuje
nurturing pečující se
nurturing pečující
nut matka
nut matice
nut oříšek
nut ořech
nutant dolů visící
nutate nutovat
nutate kývat se
nutate viklat
nutation nutace
nutation nekontrolované kývání
nutation kývání
nutbrown oříškový
nutcase cvok
nutcracker louskáček
nutcrackers louskáčky
nutcrackers louskáček
nuthatch brhlík
nuthouse cvokhaus
nutmeat jádro ořechu
nutmeg muškátový oříšek
nutpick nástroj na ořechy
nutria nutrie
nutria nutrie
nutrient živina
nutrient substrate živný substrát
nutrients živiny
nutriment výživná strava
nutrition výživa
nutritional vyživovací
nutritionally výživně
nutritionist odborník na výživu
nutritious výživný
nutritiously výživně
nutritiousness výživnost
nutritive výživný
nutritive specialization of harmful organism potravní specializace škodlivého organismu
nuts zcvoklý
nuts ořechy
nuts praštěný
nuts koule
nuts and bolts praštěný a splašený
nuts and bolts zásadní informace
nutshell skořápka
nutshell v kostce
nutshells skořápky
nutter cvok
nuttier uhozenější
nuttiness ztřeštěnost
nutty praštěný
nutty oříškový
nuzzle rýt
nuzzle otírat se
nuzzle čenichat
nuzzle up lísat se
nuzzled tiskl se
nuzzled lísal se
nuzzler lísal
NVG Night Vision Goggles
NW severozápad
NWCDP Nothing We Could Do Partner

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy