Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
obituary úmrtní oznámení
obituary smuteční
obituary posmrtný
obituary parte
obituary nekrolog
obituary labutí píseň
obituary notice parte
object věc
object předmět
object objekt
object namítat
object code cílový kód
object language cílový jazyk
object lesson názorná lekce
object of the verb podmět slovesa
object-oriented database objektově orientovaná databáze
object-oriented database management system řídící systém objektově orientované databáze
object-oriented programming language objektově orientovaný programovací jazyk
objected namítal
objected objektově
objectification objektivizace
objectify zhmotnit
objectify objektivizovat
objecting protestování
objecting namítání
objection protest
objection námitka
objection vada
objection reklamace
objection protestování
objection odpor
objection nesouhlas
objection chyba
objection námitka
objectionable vadný
objectionable sporný
objectionable problematický
objectionable nežádoucí
objectionable nevyhovující
objectionable nepříjemný
objectionable nechutný
objectionable budící námitky
objectionableness nepřijatelnost
objectionably nepřijatelně
objections námitky
objective předmětový pád
objective předmětový
objective vnější
objective úkol
objective účel
objective reálný
objective předmětný
objective objektiv
objective objektivní
objective názorný
objective cíl
objective cílový
objective truth rules objektivní pravidla pravdy
objectively objektivně
objectiveness objektivnost
objectiveness nestrannost
objectives záměry
objectives cíle
objectivity reálnost
objectivity objektivnost
objectivity nestrannost
objectless bez určitého cíle
objector protivník
objector oponent
objectors protivníci
objectors oponenti
objectors odpůrci
objects objekty
objurgate peskovat
objurgate ostře odsuzovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy