Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
objurgate kárat
objurgate hubovat
objurgation vyplísnění
objurgation vyhubování
objurgation pokárání
objurgation plísnění
objurgation kárání
objurgation hubování
OBL přenosový vuz
oblate zploštěný
oblation oblace
oblation oběť při mši
oblation obětina
obligate uložit za povinnost
obligate uložit za povinnost
obligate zavázat k čemu
obligate povinný
obligate microorganism obligátní mikroorganismus
obligate parasite obligátní parazit
obligation závazek
obligation úpis
obligation revers
obligation povinnost
obligation obligace
obligation nutkavost
obligation laskavost
obligation dluhopis
obligation břímě
obligations závazky
obligato obligátní
obligatorily závazně
obligatorily povinně
obligatory závazný
obligatory povinný
oblige zavázat se
oblige vyhovět
oblige vázat
oblige uložit povinnost
oblige přispět k zábavě
oblige přinutit
oblige prokázat laskavost
oblige nutit
oblige donutit
oblige donucovat
oblige být zavázán
obliged být zavázán
obliged zavázaný
obliged zavázán
obliged donucen
obliges zavazuje
obliges ukládá
obliges přinucuje
obliging úslužný
obliging ochotný
obliging laskavý
obligingly ochotně
obligingly laskavě
oblique kosý
oblique zvrhlý
oblique záludný
oblique šikmý
oblique scestný
oblique postranní
oblique nakloněný
oblique křivý
oblique angle kosý úhel
obliquely šikmo
obliquely nepřímo
obliqueness šikmost
obliquity zvrácenost
obliquity nepřímost
obliquity nejasnost
obliterate znečitelnit
obliterate zaškrtat
obliterate vymazat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy