Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
obliterate smazat
obliterate vyhladit
obliterated vyhlazený
obliteration vymazání
obliteration vyhlazení
oblivion zapomenutí
oblivion zapomnění
oblivious zapomínající
oblivious zapomětlivý
oblivious nedávající pozor
oblivious nehledící
obliviousness nevšímavost
oblong obdélníkový
oblong obdélník
obloquy pomluva
obloquy hanoba
obnoxious odporný
obnoxious neoblíbený
obnoxious protivný
obnoxious nepříjemný
obnoxiously nepřístojně
obnoxiousness nepřístojnost
oboe hoboj
OBOGS On-Board Oxygen Generation System
oboist hobojista
obscene oplzlý
obscene neslušný
obscene obscénní
obscenely sprostě
obscenely oplzle
obscenely obscénně
obscenities nemravnosti
obscenity nemravnost
obscenity necudnost
obscenity oplzlost
obscenity obscénnost
obscurant zpátečnický
obscurantism tmářství
obscurantist tmářský
obscurantist tmář
obscuration zatmění
obscuration zatemnění
obscuration zastínění
obscure nezřetelný
obscure skrytý
obscure tmavý
obscure neznámý
obscure skrýt
obscure učinit nejasným
obscure zahalit
obscure temný
obscure nevysvětlitelný
obscure zatemnit
obscure nesrozumitelný
obscure podivný
obscure nejasný
obscured zakrytý
obscured zahalený
obscurely temně
obscureness obskurnost
obscurer temnější
obscurest nejtemnější
obscuring zatemňující
obscuring zamlžující
obscurity záhadnost
obscurity neznámost
obscurity nejasnost
obsequies pohřební obřad
obsequious servilní
obsequious podlézavý
obsequiously podlézavě
obsequiousness podlézavost
observability pozorovatelnost
observable pozorovatelný
observably pozorovatelně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy