Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
observance zachovávání
observance pozorování
observance dodržování
observant dodržující
observant zachovávající
observant všímavý
observant pozorný
observation všímavost
observation poznámka
observation připomínka
observation pozorování
observation bore hole pozorovací vrt
observation post pozorovací místo
observation station pozorovací stanice
observation tower pozorovací věž
observational pozorovací
observationally zkoumavě
observations pozorování
observatories observatoře
observatory hvězdárna
observatory observatoř
observe poznamenat
observe všímat si
observe sledovat
observe zpozorovat
observe pozorovat
observe dodržet
observe dbát
observed pozorovaný
observed zachován
observed pozoroval
observed pozorován
observer pozorovatel
observers pozorovatelé
observes pozoruje
observing sledující
observing pozorující
observing pozorování
observingly pozorně
obsess posednout
obsessed posedlý
obsession posedlost
obsessional obsedantní
obsessive posedlý
obsessively nutkavě
obsessiveness nutkavost
obsidian obsidián
obsolescence zastarávání
obsolescence zastaralost
obsolescent zastarávající
obsolescing bargain zastarávající výhodnost
obsolete nemoderní
obsolete obsolentní
obsolete překonaný
obsolete zastaralý
obsoleteness zastaralost
obsoleting zastarající
obstacle překážka
obstacles překážky
obstetric porodnický
obstetrician porodník
obstetrics porodnictví
obstinacy umíněnost
obstinacy tvrdošíjnost
obstinacy tvrdohlavost
obstinate zatvrzelý
obstinate tvrdošíjný
obstinate umíněný
obstinate tvrdohlavý
obstinately paličatě
obstreperous neukázněný
obstreperous hlučný
obstreperous divoký
obstreperousness hlučnost
obstruct zatarasit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy