Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
obstruct zablokovat
obstruct překážet
obstructed zatarasil
obstructed zablokoval
obstructing překážení
obstructing blokování
obstruction překážka
obstructionism obstrukční politika
obstructionism obstrukcionismus
obstructionist obstrukčník
obstructive překážející
obstructive obstrukční
obstructively obstrukčně
obstructiveness překážení
obtain obdržet
obtain obdržet
obtain získávat
obtain získat
obtain dostávat
obtain dostat
obtainable k dostání
obtainable dosažitelný
obtained získán
obtained obdržený
obtained obdržen
obtained obdržel
obtaining získání
obtaining obdržení
obtainment dosažení
obtains získává
obtains dostává
obtrude vnucovat
obtrude vnucovat se
obtrusion vtírání
obtrusion vnucování
obtrusive vtíravý
obtrusive vlezlý
obtrusiveness vlezlost
obturate zacpat
obturate ucpat
obturator uzávěr
obturator zátka
obtuse tupý
obtuse omezený
obtuse hloupý
obtuse tupý úhel
obtuse natvrdlý
obtuse angle tupý úhel
obtuse triangle tupoúhlý trojúhelník
obtusely hloupě
obtuseness tupost
OBTW Oh
obverse protiklad
obverse protějšek
obviate zabránit
obviate odstranit
obviate zamezit
obviate vyhnout se
obviated zamezil
obviated zabránil
obviated odstranil
obviated odstraněný
obviating zabraňující
obvious jasně viditelný
obvious nápadný
obvious očividný
obvious samozřejmý
obvious zřetelný
obvious zjevný
obvious zřejmý
obvious jasný
obviously zřejmě
obviously zjevně
obviousness zřetelnost
obviousness zjevnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy