Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
astound ohromit
astounded užaslý
astounded ohromený
astounding úžasný
astounding ohromující
astoundingly neuvěřitelně
astounds ohromí
astraddle roznožmo
astraddle rozkročmo
astragal astragal
astrakhan persián
astrakhan astrachán
astral hvězdný
astral astrální
astrally astrálně
astrally hvězdný
astray na omylu
astray zbloudilý
astray mylný
ASTREX Advanced Space Structures Technology Research Experiment
astrict podvázat
astride obkročmo
astringe svírat
astringence svíravost
astringency svíravost
astringency příkrost
astringent svíravý
astringent zastavující krvácení
astrogation kosmická navigace
astrolabe předchůdce sextantu
astrologer astrolog
astrologers astrologové
astrological astrologický
astrology astrologie
astrometry astrometrie
astronaut kosmonaut
astronaut astronaut
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronavigation astronavigace
astronomer astronom
astronomers astronomové
astronomic astronomický
astronomic obrovský
astronomical astronomický
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical clock orloj
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
astronomy astronomie
astrophysical astro-fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro-fyzika
astute mazaný
astute bystrý
astutely bystře
astuteness rafinovanost
astuteness prohnanost
asunder na kusy
asylum azyl
asylum útočiště
asylum blázinec
asymmetric asymetrický
asymmetrical nesymetrický
asymmetrical asymetrický
asymmetrically asymetricky
asymmetry asymetrie
asymptomatic bez symptomů
asymptote asymptota
asymptotic asymptotický
asymptotically asymptoticky
asynchronous asynchronní
asynchronously asynchronně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy