Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
obviousness patrnost
ocarina okarína
occasion příčina
occasion vhodná doba
occasion záminka
occasion způsobit
occasion příležitost
occasional příležitostný
occasional občasný
occasionally příležitostně
occasionally občas
occasionally časem
occasioned vyvolal
occasioned způsobil
occasions příležitosti
Occident Západ
occidental stylem západní
Occidentalize přizpůsobit Západu
occipital týlní
occipital okcipitální
occlude okludovat
occlusion okluze
occlusion skus
occulation zakrytí
occult skrytý
occult okultní
occult pristupny jenom zasvecenym
occultism okultizmus
occultism okultismus
occults zákryt
occupancy obydlení
occupancy obsazení
occupancy nastěhování
occupancy držení
occupancy držba
occupant okupant
occupant nájemník
occupants nájemníci
occupation okupování
occupation zaměstnaní
occupation povolání
occupation okupace
occupational zaměstnanecký
occupational pracovní
occupationally zaměstnanecky
occupations zaměstnání
occupied obsazený
occupied obsazeno
occupier nájemce
occupies zabírá místo
occupy zaujímat
occupy zabrat
occupy okupovat
occupy zaujmout
occupy obsazovat
occupy obsadit
occupying zaměstnávání
occupying zaměstnávající
occur přihodit se
occur nastat
occur objevit se
occur napadnout
occur napadat
occur naskytnout se
occur tát se
occurred nastal
occurred vyskytl se
occurred objevil se
occurrence výskyt
occurrence případ
occurrence událost
occurrences výskyty
occurrences události
occurring vyskytující se
occurring objevující se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy