Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
oddities výstřednosti
oddity výstřednost
oddity podivnost
oddly zvláštně
oddly podivně
oddly enough kupovidu
oddly enough což je zvláštní
oddments zbytky
oddments harampádí
oddness podivínství
oddness podivnost
odds možnost
odds šance
odds and ends maličkosti
odds and ends drobnosti
odds-on pravděpodobný
ode óda
Oder Oder
Odessa Oděsa
Odessa ženské křestní jméno
Odin Odin
odious protivný
odious odporný
odiously hnusně
odiousness protivnost
odiousness ohavnost
odium opovržení
ODM Oil Debris Monitoring
odometer počitadlo kilometrů
odontoglossum odontoglosum
odontology odontologie
odor zápach
odor vůně
odoriferous voňavý
odoriferous aromatický
odorous vonný
odorous voňavý
odorous aromatický
odorousness vonnost
odour pach
odour pach (vody)
odour aroma
odour vůně
odour intensity míra pachu (vody)
odourless nevonící
ODP potenciál ničící ozón
odynophagia odynofagie
Odysseus Odysseus
odyssey odysea
OEC úroveň pozorovatelných efektů
oecumenical ekumenický
oedema edém
oenology enologie
oesophagus jícen
oestradiol estradiol
oestrogen estrogen
oestrus chtíč
oeuvre životní dílo
of od
of na
of ze
of z
of vyjádření druhého pádu
of a number of počtu
of an old starého
of bodies těl
of both obou
of bread chleba
of course pochopitelně
of course samozřejmě
of course ovšem
of each of každého
of feeling citový
of God Boha
of her own sama

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy