Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
of his own sám
of honour čestný
of meaning významu
of my mojí
of my mého
of no force nezávazný
of others ostatních
of our naší
of play platový
of science vědní
of shares akciový
of shares akcií
of something něčeho
of such takové
of such takových
of the day dne
of the first kind prvního druhu
of the house domu
of the process procesu
of the second kind druhého druhu
of the state státu
of the three tří
of the year roku
of these těchto
of works děl
of your vaší
of your vašeho
off vypnutý
off pryč
off vypnuto
off ze
off z
off se
off s
off hand bez přípravy
off the record neúřední
off the record neoficiálně
off the record mimo zápis
off-beat neobvyklý
off-centre excentrický
off-drive zahrání míče v kriketu
off-key rozladěný
off-licence prodej lihovin přes ulici
off-limits zakázaný
off-line nepřipojený na síť
off-line mimo síť
off-load vykládat náklad
off-peak mimošpičkový
off-piste mimo sjezdovku
off-road terénní
off-screen mimo plátno
off-season mimo sezónu
off-site risk riziko off site
off-spring sekundární částice
off-stage za scénou
off-stage v zákulisí
off-the-cuff bez přípravy
off-the-rack konfekční
off-the-record neoficiální
off-the-shelf předem hotový
off-white šedobílý
off-white našedlý
offal vnitřnosti
offbeat neobvyklý
offcuts odřezky
Offenbach město - Německo
offence urážka
offence přestupek
offence provinění
offence porušení
offence delikt
offences urážky
offences přestupky
offences přečiny
offend poranit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy