Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
offend ublížit
offend urážet
offend urazit
offended uražený
offended pohoršený
offended dotčený
offender viník
offender pachatel
offender delikvent
offenders provinilci
offenders pachatelé
offending urážející
offending problematický
offending pohoršující
offends uráží
offense trestný čin
offense útok
offense urážka
offense přestupek
offensive útočný
offensive útok
offensive urážlivý
offensive výbojný
offensive ofenzivní
offensive ofenzíva
offensively urážlivě
offensiveness nepřístojnost
offensiveness nechutnost
offer poskytovat
offer poskytnout
offer návrh
offer nabízet
offer nabídnout
offer nabídka
offered nabízený
offered nabídnutý
offered nabídl
offering oběť
offering nabídka
offering emise akcií
offerings nabídky
offerings obětované oběti
offers nabídky
offers nabízí
offertory obětování
offhand bez obalu
offhand bez okolků
offhand spatra
offhand pohotový
offhand nepřipravený
offhand nedbalý
offhand ledabylý
offhand improvizovaný
offhand rovnou
offhand okamžitě
offhand bez přípravy
offhandedly bryskně
office úřadovna
office ordinace
office ministerstvo
office kancelářský
office úřad
office kancelář
office funkce
office furniture kancelářský nábytek
office worker úředník
officeholder státní úředník
officer úředník
officer policista
officer důstojník
officer referent
officers úředníci
officers příslušníci
officers důstojníci
offices kanceláře

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy