Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
official oficiální
official úřední
official oficiální
official úředník
official úřednice
official představitel
officialdom byrokracie
officially oficiálně
officialness oficiálnost
officials úředníci
officiant duchovní
officiant kněz
officiate celebrovat
officiate konat obřad
officious všetečný
officious vlezlý
officiously všetečně
officiousness všetečnost
offing obzor
offish nepřístupný
offline offline
offload vykládat náklad
offload vyložit
offprint zvláštní otisk
offscreen mimo plátno
offset ofset
offset kompenzace
offset kompenzovat
offset nahradit
offset odnož
offset ofsetový tisk
offset šlahoun
offset vykompenzovat
offset výhonek
offset vyvážit
offset vynahradit
offset vyrovnat
offset printing ofsetový tisk
offsets odnože
offsets vyrovnání
offsets výhonky
offsets ofsety
offshoot výhonek
offshoot odnož
offshore pobřežní
offshore zahraniční
offside ofsajd
offside postavení mimo hru
offspring potomci
offspring potomstvo
offspring potomek
offstage za scénou
offstage v zákulisí
offstage mimo scénu
offtake odběr
offtake odtok
OFO Out F---ing Off
OFP Operational Flight Program
OFS One Finger Salute
often častý
often často
oftentimes častokrát
Ogden Ogden
ogive lomený oblouk
ogive gotický oblouk
Oglala Oglala; Oglalové; oglalský
ogle vrhat zamilované pohledy
Oglethorpe okres v USA
ogre obr
oh
oh ách!
oh ó!
oh ach
Ohio Ohio
ohm Ohm

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy