Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ohmic ohmový
ohmic ohmický
ohmic resistance ómický odpor
ohmmeter ohmmetr
OIC Oh
oil mazat
oil naolejovat
oil olejovat
oil ropa
oil olej
oil nafta
oil olejový
oil paint olejový nátěr
oil paint olejová barva
oil painting olejomalba
oil product ropná látka
oil rig plošina pro těžbu ropy
oil shocks ropné šoky
oil tanker tanková loď
oil-bearing naftonosný
oil-bearing roponosný
oil-field naftové pole
oil-fired vytápěný olejem
oil-fired naftový
oil-paint olejový nátěr
oil-paint olejová barva
oil-painting olejomalba
oil-tanker tanková loď
oilcan olejnička
oilcloth voskové plátno
oiled namazaný
oiled naolejovaný
oiled-up water zaolejovaná voda
oiler olejnička
oilfield naftové pole
oilfield ropné pole
oilfield ložisko ropy
oilfields ropná pole
oilfields ložiska ropy
oiliness olejnatost
oilman olejář
oilmen olejáři
oilmen naftaři
oils oleje
oilseed olejnaté semeno
oilskin gumák
oilskin voskované plátno
oily olejový
oily olejnatý
oin sousedit
oining sousedící
oining sousední
oining vedlejší
oining protective dike vedlejší ochranná hráz
ointment mast
OK v pořádku
Okamoto Okamoto
okapi okapi
okay dobrá
okay souhlas
okay schválit
okay fajn
okay dobře
Okayama město - Japonsko
okey-dokey jasně
Okinawa Okinawa
Oklahoma Oklahoma
Oklahoma City hl.m. - Oklahoma v USA
Oklahoma City Oklahoma
okra okra
Okun s Law. Okunův zákon
old stará
old starý
old stár
old age staroba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy